Địa chỉ: P1920 - Chung cư HH Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội
Di động: 093 464 1088(24/7) - 093 615 2984
Điện thoại: 024 6680 9640
Chọn hiển thị sản phẩm:   

ĐỒNG HỒ CỔ

Vỏ thùng bè Nga cổ - MS239
Vỏ thùng bè Nga cổ - MS239
2.000.000 VNĐ
[đã bán]
Lá mía đồng hồ FFR loại 10 gông 4 bản nhạc, hàng tháo máy - mã số MS301
Lá mía đồng hồ FFR loại 10 gông 4 bản nhạc, hàng tháo máy - mã số MS301
450.000 VNĐ
[còn hàng]
Quả lắc cho đồng hồ treo tường Liên xô có cán - MS308
Quả lắc cho đồng hồ treo tường Liên xô có cán - MS308
450.000 VNĐ
[còn hàng]
Chìa khóa đa năng, dùng cho nhiều loại đồng hồ - MS304
Chìa khóa đa năng, dùng cho nhiều loại đồng hồ - MS304
450.000 VNĐ
[còn hàng]
Ổ cót đồng hồ FFR zin, hàng tháo máy - MS 261
Ổ cót đồng hồ FFR zin, hàng tháo máy - MS 261
1.800.000 VNĐ
[đã bán]
Kính mo đồng hồ để bàn, đồng hồ tượng, vai bò - MS 524
Kính mo đồng hồ để bàn, đồng hồ tượng, vai bò - MS 524
450.000 VNĐ
[còn hàng]
Kính mo cho đồng hồ tủ, mặt số to - MS 525
Kính mo cho đồng hồ tủ, mặt số to - MS 525
600.000 VNĐ
[còn hàng]
Lá mía đồng hồ treo tường, hàng lô - MS527
Lá mía đồng hồ treo tường, hàng lô - MS527
280.000 VNĐ
[còn hàng]
Qủa lắc đồng hồ treo tường ODO màu vàng - MS 530
Qủa lắc đồng hồ treo tường ODO màu vàng - MS 530
320.000 VNĐ
[còn hàng]
Vành đồng hồ vai bò các cỡ 17cm đến 21cm - MS 521
Vành đồng hồ vai bò các cỡ 17cm đến 21cm - MS 521
400.000 VNĐ
[còn hàng]
Chìa khóa đồng hồ ODO hàng lô - MS 531
Chìa khóa đồng hồ ODO hàng lô - MS 531
400.000 VNĐ
[còn hàng]
Quả lắc đồng hồ tạ lê bằng đồng - MS 532
Quả lắc đồng hồ tạ lê bằng đồng - MS 532
320.000 VNĐ
[còn hàng]
Bộ kim đồng hồ tạ lê các size - MS533
Bộ kim đồng hồ tạ lê các size - MS533
320.000 VNĐ
[còn hàng]
Quả lắc đồng hồ tạ lê loai to - MS 534
Quả lắc đồng hồ tạ lê loai to - MS 534
320.000 VNĐ
[còn hàng]
Quả lắc đồng hồ phù điêu hình ông măt trời - mã số 535
Quả lắc đồng hồ phù điêu hình ông măt trời - mã số 535
350.000 VNĐ
[còn hàng]
Qủa lắc đồng hồ treo tường ODO màu trắng -  mã số 538
Qủa lắc đồng hồ treo tường ODO màu trắng - mã số 538
320.000 VNĐ
[còn hàng]
Quả lắc khải hoàn môn bằng đồng - MS 539
Quả lắc khải hoàn môn bằng đồng - MS 539
700.000 VNĐ
[còn hàng]
Mặt số đồng hồ ODO 54, số nổi, chân cài - MS 421
Mặt số đồng hồ ODO 54, số nổi, chân cài - MS 421
1.500.000 VNĐ
[còn hàng]
Mặt số đồng hồ ODO 54, số nổi dán - MS 422
Mặt số đồng hồ ODO 54, số nổi dán - MS 422
1.300.000 VNĐ
[còn hàng]
Sợi cót đồng hồ odo 36,54,57,30,62 - cót giờ, điểm giờ, nhạc đều có cả - MS347
Sợi cót đồng hồ odo 36,54,57,30,62 - cót giờ, điểm giờ, nhạc đều có cả - MS347
4.500.000 VNĐ
[đã bán]
Tạ đồng hồ cuckoo Liên Xô - MS641
Tạ đồng hồ cuckoo Liên Xô - MS641
600.000 VNĐ
[còn hàng]
Sợi cót dùng cho đồng hồ pháp FFR - mã số 643
Sợi cót dùng cho đồng hồ pháp FFR - mã số 643
1.800.000 VNĐ
[còn hàng]
Chìa khóa đồng hồ treo tường Liên Xô -  mã số 536
Chìa khóa đồng hồ treo tường Liên Xô - mã số 536
450.000 VNĐ
[còn hàng]
Vỏ đồng hồ Liên xô đóng mới -  mã số 632
Vỏ đồng hồ Liên xô đóng mới - mã số 632
1.200.000 VNĐ
[còn hàng]
Quả lắc đồng hồ vai bò, hàng zin tháo máy - mã số MS231
Quả lắc đồng hồ vai bò, hàng zin tháo máy - mã số MS231
520.000 VNĐ
[còn hàng]
Lá mía ODO, hàng tháo máy - mã số MS100
Lá mía ODO, hàng tháo máy - mã số MS100
450 VNĐ
[còn hàng]
Lá mía đồng hồ treo tường hàng zin Tây tháo máy - mã số MS101
Lá mía đồng hồ treo tường hàng zin Tây tháo máy - mã số MS101
450.000 VNĐ
[còn hàng]
Lá mía đồng hồ tượng để bàn - mã số MS206
Lá mía đồng hồ tượng để bàn - mã số MS206
300.000 VNĐ
[còn hàng]
Chìa khóa đồng hồ Đức zin - mã số MS102
Chìa khóa đồng hồ Đức zin - mã số MS102
450.000 VNĐ
[còn hàng]
Chìa khóa đồng hồ treo tường Trung Quốc xưa -  mã số 103
Chìa khóa đồng hồ treo tường Trung Quốc xưa - mã số 103
520.000 VNĐ
[còn hàng]
Chìa khóa đồng hồ ODO nguyên bản - mã số 104
Chìa khóa đồng hồ ODO nguyên bản - mã số 104
520.000 VNĐ
[còn hàng]
Chìa khóa đồng hồ để bàn Đức zin - mã số MS105
Chìa khóa đồng hồ để bàn Đức zin - mã số MS105
450.000 VNĐ
[còn hàng]
Chìa khóa đồng hồ tượng zin - mã số MS106
Chìa khóa đồng hồ tượng zin - mã số MS106
450.000 VNĐ
[còn hàng]
Chìa khóa đồng hồ để bàn - mã số 105
Chìa khóa đồng hồ để bàn - mã số 105
450.000 VNĐ
[còn hàng]
Tạ đồng hồ cuckoo 420g- mã số MS180
Tạ đồng hồ cuckoo 420g- mã số MS180
300.000 VNĐ
[còn hàng]
Khóa lên cót đồng hồ con gà trống trung quốc xưa - mã số 190
Khóa lên cót đồng hồ con gà trống trung quốc xưa - mã số 190
180.000 VNĐ
[còn hàng]
Núm lấy chuông và báo thức đồng hồ Liên xô xưa - mã số 192
Núm lấy chuông và báo thức đồng hồ Liên xô xưa - mã số 192
150.000 VNĐ
[còn hàng]
Núm lấy giờ và báo thức đồng hồ trung quốc xưa - mã số 193
Núm lấy giờ và báo thức đồng hồ trung quốc xưa - mã số 193
150.000 VNĐ
[còn hàng]
Bộ kim đồng hồ ODO 36 màu bạc - mã số 201
Bộ kim đồng hồ ODO 36 màu bạc - mã số 201
320.000 VNĐ
[còn hàng]
Bộ kim đồng hồ ODO 57 màu bạc - mã số 202
Bộ kim đồng hồ ODO 57 màu bạc - mã số 202
320.000 VNĐ
[còn hàng]
|<   <  
1  2  3  4  5 
  >   >|
Trang 1/5