Địa chỉ: P1920 - Chung cư HH Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội
Di động: 093 464 1088(24/7) - 093 615 2984
Điện thoại: 024 6680 9640
Chọn hiển thị sản phẩm:   

Hàng Tây tháo máy

Quả lắc đồng hồ Vedette Pháp hình tròn - mã số MS706
Quả lắc đồng hồ Vedette Pháp hình tròn - mã số MS706
800.000 VNĐ
[còn hàng]
Quả lắc đồng hồ vai bò, hàng zin tháo máy - mã số MS881
Quả lắc đồng hồ vai bò, hàng zin tháo máy - mã số MS881
520.000 VNĐ
[còn hàng]
Quả lắc đồng hồ vai bò, hàng zin tháo máy - mã số MS231
Quả lắc đồng hồ vai bò, hàng zin tháo máy - mã số MS231
520.000 VNĐ
[còn hàng]
Quả lắc đồng hồ tạ lê zin Tây, tháo máy - MS18
Quả lắc đồng hồ tạ lê zin Tây, tháo máy - MS18
520.000 VNĐ
[còn hàng]
Quả lắc dùng cho đồng hồ tượng để bàn - mã số MS590
Quả lắc dùng cho đồng hồ tượng để bàn - mã số MS590
520.000 VNĐ
[còn hàng]
Quả lắc đồng hồ tạ lê bằng đồng - MS 532
Quả lắc đồng hồ tạ lê bằng đồng - MS 532
320.000 VNĐ
[còn hàng]
Quả lắc cho đồng hồ treo tường mặt tròn Pháp Đức- mã số 112
Quả lắc cho đồng hồ treo tường mặt tròn Pháp Đức- mã số 112
800.000 VNĐ
[đã bán]
Quả lắc cho đồng hồ treo tường Liên xô có cán - MS308
Quả lắc cho đồng hồ treo tường Liên xô có cán - MS308
450.000 VNĐ
[còn hàng]
Cán treo quả lắc đồng hồ liên xô - mã số 218
Cán treo quả lắc đồng hồ liên xô - mã số 218
220.000 VNĐ
[còn hàng]
Quả lắc đồng hồ vai bò, hàng zin tháo máy  - mã số MS768
Quả lắc đồng hồ vai bò, hàng zin tháo máy - mã số MS768
480.000 VNĐ
[còn hàng]
Quả lắc cho đồng hồ treo tường thùng bè Liên xô - mã số 108
Quả lắc cho đồng hồ treo tường thùng bè Liên xô - mã số 108
450.000 VNĐ
[đã bán]
Quả lắc cho đồng hồ treo tường Trung quốc - mã số 109
Quả lắc cho đồng hồ treo tường Trung quốc - mã số 109
350.000 VNĐ
[đã bán]
Quả lắc đồng hồ tủ dài 27cm - mã số 226
Quả lắc đồng hồ tủ dài 27cm - mã số 226
2.000.000 VNĐ
[còn hàng]
Quả lắc đồng hồ tủ/tạ Đức kích thước 16,5cm - 350gam - mã số 216
Quả lắc đồng hồ tủ/tạ Đức kích thước 16,5cm - 350gam - mã số 216
1.500.000 VNĐ
[còn hàng]
Quả lắc cán gỗ 102 cm cho đồng hồ tủ/tạ - mã số 557
Quả lắc cán gỗ 102 cm cho đồng hồ tủ/tạ - mã số 557
2.500.000 VNĐ
[còn hàng]
Quả lắc đồng hoạ tiết trang trí Đức - mã số 564
Quả lắc đồng hoạ tiết trang trí Đức - mã số 564
800.000 VNĐ
[còn hàng]